back to top

Betekenis van Kritische prestatie indicatoren (KPI)

Een KPI is een instrument om meetbare doelstellingen te bepalen.

Andere interessante artikelen