back to top

Marcel Kemper

Het Gymnasium Felisenum stond in 2018 voor de opdracht om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de school voor de buitenwereld te verbeteren. Met Indrukwekkend vonden we een partner die samen met ons adequaat en concreet invulling heeft gegeven aan deze opdracht. De samenwerking en communicatie met Indrukwekkend verloopt erg prettig. Indrukwekkend voelt feilloos aan waar onze behoeften liggen en denkt altijd met ons mee. Het Felisenum is niet alleen voor de buitenwereld herkenbaar en aanwezig op een manier die past bij het karakter van de school, ook de medewerkers zijn enthousiast over de manier waarop hun school zich presenteert.

Marcel Kemper

Rector Bestuurder

Andere interessante artikelen