072 562 54 82

Inhoudsopgave

Om kwalitatief en mooi drukwerk te realiseren welke helemaal aansluit bij de wens van de klant, is het controleren van bestanden van cruciaal belang. Dit nemen we daarom uiterst serieus. In deze blog nemen we je mee in wat er allemaal bij het controleren van drukwerk komt kijken.

Hoe controleer je drukwerk?

Voor een strak resultaat dat overeenkomt met de digitale opmaak van de klant is het belangrijk om die opmaak technisch te controleren. Aangeleverde bestanden controleren we op een aantal punten, mede afhankelijk van de manier waarop het bestand is aangeleverd. De meest voorkomende manier van aanleveren is als pdf. In dat geval checken we het bestand op de volgende punten:

Klopt het formaat?

Uiteraard beginnen we met het controleren van het formaat van de opmaak en eventueel het aantal pagina’s.

Zit er afloop aan de opmaak en staan er snijtekens in?

Afloop is belangrijk, omdat anders het beeld enkel loopt tot aan de snijlijn. Wordt er net naast deze lijn gesneden, dan ontstaat er een wit randje aan de zijkant van het drukwerk. De snijtekens zijn belangrijk voor de afwerker, zodat die weet waar er gesneden moet worden.

Staan er extra kleuren in het bestand?

Het meeste drukwerk wordt tegenwoordig in full colour (vierkleurendruk) gedrukt en dan zijn extra kleuren uit den boze. Uitzondering hierop is wanneer er een technische vorm in het document staat. Denk daarbij aan een stansvorm of vouwlijnen. Die moeten wél in een extra kleur staan met een specifieke naamgeving. Deze kleuren worden niet meegedrukt en daarom moeten deze vormen altijd op overdruk staan, zodat er geen witte lijn in het drukwerk overblijft als de drukker deze kleuren ‘uitzet’.

Is het juiste kleurprofiel gebruikt?

Het gebruik van het juiste kleurprofiel zorgt ervoor dat het uiteindelijke product qua kleur zo min mogelijk afwijkt van de opmaak. In de basis wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten papier: gestreken (coated) en ongestreken (uncoated). Vanwege de verschillende eigenschappen van deze papiersoorten heeft het ECI (European Color Initiative, www.eci.org) een aantal kleurprofielen samengesteld die ervoor zorgen dat je met een paar klikken een goede pdf kunt maken. Deze profielen moeten dan ook gebruikt worden in het opmaakprogramma, bijvoorbeeld QuarkXPress of InDesign.

Is de PDF op de juiste manier geëxporteerd?

Net als bij het gebruik van de kleurprofielen zijn er ook standaarden om pdf’s te exporteren. In de meeste opmaakprogramma’s staan die standaard in de exportvoorinstellingen. Voor de aanlevering van een goede pdf moet die geëxporteerd worden met de PDF/X-1a:2001-voorinstelling. Deze instelling zorgt voor een juiste afhandeling van onder andere transparanties, RGB-beelden (hier is het juiste kleurprofiel belangrijk!) en hoge resoluties.

Check, check, dubbel check

Na controle van de bovenstaande punten controleren we de pdf nog met Enfocus Pitstop. Dit is een plug-in in Adobe Acrobat Pro waarmee de pdf automatisch wordt gecontroleerd op diverse punten. Eventuele meldingen die hieruit komen, koppelen we terug naar de klant. Meestal zijn dit meldingen over de resolutie van afbeeldingen. Als de pdf akkoord is bevonden, dan is die ‘certified’.

Bij aanlevering van open bestanden zoals InDesign, Illustrator en Photoshop wordt er ook gecontroleerd op bovenstaande punten, met uitzondering van de snijtekens. Daarnaast kijken we of alle lettertypen en afbeeldingen aanwezig zijn. Dit is belangrijk, omdat wij van het bestand een pdf moeten maken.

Verder wordt er gecontroleerd of de kleurstalen omgezet zijn naar proceskleuren (CMYK) en of eventuele technische kleuren de juiste benaming hebben. Na export naar pdf volgt de controle zoals hierboven beschreven.

Wat gaat er wel eens mis?

Resoluties

De meest voorkomende melding die we krijgen is een resolutiemelding. Om een mooie, scherpe foto in het drukwerk te hebben, is de normresolutie 300 dpi, met een minimale waarde van 200 dpi. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de afbeelding zelf, maar in het algemeen geldt: hoe hoger, hoe beter. Afbeeldingen met een heel hoge resolutie, zoals sommige kunstfoto’s of beelden van professionele fotografen, worden bij de export met de juiste voorinstelling teruggebracht tot 450 dpi. Anders zou de pdf te groot worden.

Zwart

Verder wordt er soms registratiezwart gebruikt in de opmaak. Deze kleur bestaat uit een inktopbouw van 100% voor alle vier de drukkleuren (CMYK) en wordt gebruikt voor registratietekens, vandaar de naam. Denk daarbij aan paskruizen en snijtekens. Registratiezwart mag dus NOOIT gebruikt worden in de opmaak zelf en is een afkeurpunt bij onze controle.

Wil je wel een dieper zwart hebben in de opmaak, dan kun je een extra kleurstaal aanmaken met de opbouw 30-30-30-100.

Overdrukken of uitsparen

Het komt soms voor dat zwarte teksten, opgemaakt in 100% zwart, uitgespaard worden in de achtergrond. Hierdoor kan het voorkomen dat, als er tijdens het drukken een verschuiving van het beeld plaatsvindt, er een wit randje ontstaat naast de letters. Daarom adviseren we om zwarte teksten altijd op overdruk te zetten. Andersom, als er witte tekst in een zwart vlak op een achtergrond staat, raden we aan om het vlak uit te sparen of op te maken in dieper zwart.

En, zoals eerder aangegeven, technische vormen moeten altijd op overdruk staan. Ook dit gaat regelmatig mis.

Sommige problemen kunnen we met het gereedschap van Enfocus Pitstop zelf oplossen. Dan koppelen we onze bevindingen wel terug naar de klant, maar hoeft die geen nieuw bestand aan te leveren. Het heeft natuurlijk wel de voorkeur dat de klant dit zelf aanpast, zodat er ook voor de volgende keer een goed opmaakbestand is.

Hulp nodig bij drukwerk?

Wie vragen heeft over de aanlevering van bestanden kan ons altijd even bellen. En natuurlijk ook bij vragen tijdens het opmaken van een product. Voor diverse klanten hebben wij al eens een paar uur vrijgemaakt om, hier bij Indrukwekkend, aan de computer, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen die naar voren komen tijdens de opmaak. Best veel om over na te denken, toch? En dit is nog lang niet alles. Gelukkig is dit voor onze studio gesneden koek, dus heb je vragen over drukwerk(controle)? Neem dan contact op met een van onze specialisten.