072 562 54 82

Inhoudsopgave

Toegankelijkheid van een website heeft bij ons altijd meegespeeld. Toen we jaren geleden onze eerste websites maakten op de zolderkamer, publiceerde de Nederlandse Overheid al de eerste richtlijnen waaraan hun websites zouden moeten voldoen. Onderdelen daarvan herken je misschien nog wel: de voorleesknoppen bovenaan de pagina’s van de belastingdienst waren al vroege, duidelijke voorbeelden.  

De eerste toegankelijksheidsrichtlijnen

Die eerste richtlijnen en omschrijvingen waren alleen heel erg uitgebreid, soms ambtelijk geschreven en niet al te praktisch. Voor ons toen vaak ook nog onmogelijk om in te zetten. Websites zouden dan voor ónze klanten veel te duur worden om de bouwen. Daarnaast waren we ook nog bezig met het leren hoe het internet er uit zou gaan zien. Regels en standaarden werden continu opgesteld en aangepast om het exponentieel groeiende internet zoveel mogelijk in goede banen te leiden, waarbij bijna er oorlog gevoerd werd tussen Microsoft, Apple en Google.  

Toegankelijkheid in de praktijk

Ondertussen bleef toegankelijkheid natuurlijk niet iets waar we verder helemaal niets mee deden. Heel veel technieken en ontwerprichtlijnen kwamen ook uit een koker van mensen die hard vochten voor toegankelijkheid. Ook Google en Apple maakten zich afgelopen jaren hard voor toegankelijkheid en hebben daar ongelofelijk veel tools voor opgenomen in hun software om het steeds makkelijker te maken voor mensen met een beperking om ook op het internet te kunnen browsen. Daarnaast is Google ook nog eens een drijvende kracht achter bruikbaarheid online, door strafpunten te geven voor slechtere websites in de ranking van “Google Search”.  

Zo groeiden wij dus ook door in onze kennis over toegankelijkheid op het internet. Soms door de vraag van een klant, soms door nieuwe technieken en standaarden en soms door onszelf te willen verbeteren.  

Aan welke toegankelijkheidsrichtlijnen moet een overheidsinstelling voldoen?

Ondertussen is er ook wat veranderd in de manier waarop de Rijksoverheid dingen aanpakt: niet langer maken ze eigen richtlijnen, maar hebben ze besloten de richtlijnen van de internationale gemeenschap als standaard te nemen. Enige tijd geleden hebben ze dit in een besluit vast gelegd. Kort gezegd moet elke overheidsinstelling voldoen aan die (50) richtlijnen.  

Uiteraard zijn daar altijd op en aanmerkingen te maken (~link naar blog artikel~), maar dit is een belangrijke stap in de goede richting.  

Zo komt het dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), waar wij de website voor bouwden, nu bij ons komt om de site van het toegankelijkheidswaarmerk te gaan voorzien.  

Dat gaat als volgt in zijn werk: 

  1. Wij bouwen de website met alle kennis die we in het verleden hebben opgedaan. 
  2. We controleren de site met behulp van Google’s tools voor het meten van de toegankelijkheid. 
  3. De afdeling communicatie van de OD NZKG vult de site met alle inhoud (de content). 
  4. Door een onafhankelijk bureau wordt een onderzoek uitgevoerd op basis van de WCAG richtlijnen. 
  5. De uitslag van het onderzoek wordt vastgelegd in een rapport en besproken. 
  6. Nu zijn er twee mogelijkheden: 
  7. Binnen 40 dagen lossen we alle gevonden punten op, we ontvangen dan het waarmerk van stichting drempelvrij; 
  8. Niet alle punten worden opgelost, dit wordt genoteerd in de toegankelijkheidsverklaring. 
  9. De toegankelijkheidsverklaring en eventueel het waarmerk worden op de site geplaatst. 

De reden dat er niet altijd een waarmerk uit komt rollen is dat het in sommige gevallen financieel niet haalbaar is om te voldoen aan de richtlijn. De overheid heeft hiervoor bepaald dat in deze gevallen een uitzondering gemaakt mag worden. 

Advies nodig? Neem contact met ons op.