072 562 54 82

Inhoudsopgave

Sprints, scrum en agile. Termen die je vast wel eens hebt gehoord of voorbij zien komen. Om een project te laten slagen is er veel toewijding nodig. Niet alleen van Indrukwekkend, maar ook zeker van de opdrachtgever. Omvangrijke projecten pakken we dan ook aan via sprints. Maar hoe werkt dit precies in de praktijk en wat zijn de voordelen van deze werkwijze? We leggen graag aan je uit waarom wij werken volgens de sprintmethode.

De voordelen van het werken in sprints

Snel schakelen met de klant, dicht op het project zitten en duidelijkheid. Dit zijn de grootste voordelen van werken in sprints! Een sprint is een afgebakende periode met vaste onderdelen. Elke sprint kan beschouwd worden als een klein afgebakend project, waarin iets bereikt moet worden. Een voorbeeld kan zijn: het bepalen van de huisstijl, of het realiseren van een koppeling tussen de website en een extern systeem. De doorlooptijd is kort (meestal rond een week) om te voorkomen dat er onduidelijkheid en risico’s ontstaan. En het voorkomt dat het project stagneert.

Sprints in de praktijk

Allereerst wordt er per project een team opgesteld. Een team bestaat uit 3 functies:

  • Project owner – verantwoordelijk voor het eindresultaat en controleert dat de visie van het project bij iedere sprint in de gaten wordt gehouden. Ook geeft hij richting aan het team.
  • Teamleden – om de sprint succesvol uit te voeren, werk je met een aantal teamleden. Ieder teamlid heeft verschillende expertises. Denk hierbij aan een designer, een webdeveloper en een online marketeer.
  • Sprintmaster – richt zich volledig op het scrumproces en controleert het verloop.

1. Sprint backlog

Een backlog is in feite een archief waar je op een later moment op terugkomt om te bepalen wat je in de volgende sprint gaat doen. Hier worden alle taken die zijn uitgevoerd om tot de ontwikkeling van een product of idee te komen, bijgehouden. De project owner zorgt hierbij voor de indeling.

2. Sprint planning

Vervolgens worden de taken uit de backlog geprioriteerd en ingepland. Hierbij wordt de voortgang bijgehouden op een scrum takenbord – of Kanban bord – zodat er in één oogopslag kan worden gezien wat er gedaan moet worden. Hierbij wordt gewerkt met drie opties: ‘to do’, ‘busy’ en ‘done’. Hierdoor ziet elk teamlid hoe het met ieder onderdeel van het project is gesteld.

3. Daily stand-up

Daarnaast wordt er iedere dag een ‘daily stand up’ gehouden waarin de voortgang van het proces wordt besproken. Hier worden de volgende 3 vragen gesteld:

  • Welk werk is er gisteren gedaan en/of afgerond?
  • Welke taken staan er voor vandaag gepland?
  • Kunnen we vandaag eventuele obstakels verwachten in de uitvoering?

Het nut achter de stand up is dat voor ieder teamlid duidelijk is waar nog werk is blijven liggen. Ligt een teamlid bijvoorbeeld achter, dan kan een ander lid bijspringen. Deze korte meeting is dus niet bedoeld als status-update omtrent het hele project.

4. Sprint-review en retrospective

Zodra een sprint richting het einde loopt, worden er twee meetings gepland.

  • De eerste meeting is de ‘wat’-meeting: wat is er allemaal in de afgelopen sprint gebeurd? Hier controleert de product owner of het eindresultaat in zicht is.
  • De tweede meeting is de ‘hoe’-meeting: in dit overleg reflecteren de teamleden over de resultaten en obstakels die plaatsvonden tijdens de sprint — wat kon er beter? Hoe voorkomen we dit bij de volgende sprint?

Bij beiden wordt aan het eind van de sprint het resultaat verwerkt in het backlog en begint het proces opnieuw; klaar voor een nieuwe sprint.

Samenvattend

Werken in sprints levert bij ons goede resultaten op. Vooral voor een omvangrijk project of een ingewikkelde website met veel informatie is deze manier van werken aan te raden. Door ingewikkelde materie op te breken in stukjes kan er efficiënter naar het eindresultaat toegewerkt worden. Heb je ook een project waar je al een tijdje mee aan de slag wilt, maar komt het maar niet van de grond? Wellicht is een sprintsessie de oplossing! Neem vrijblijvend contact met ons op. Dan stellen we samen een plan van aanpak op en gaan aan de slag. Wedden dat jij blij wordt wanneer dat grote project eindelijk opgepakt en afgerond is.