back to top

Betekenis van Advertorial

Een advertentie met kenmerken van door een redactie gepubliceerd nieuwsbericht. Hierdoor wekt de advertentie de schijn meer nieuwswaarde en objectiviteit te bevatten.

Andere interessante artikelen