back to top

Betekenis van Domain Name System (DNS)

Het Domain Name System (DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat op het internet gebruikt wordt om IP adressen om te zetten naar namen en andersom

Andere interessante artikelen