back to top

Betekenis van Emotional Selling Point

Marketing waarbij er op de emotionele prikkels van de consument wordt ingespeeld om zo hun keuze te beïnvloeden.

Andere interessante artikelen