back to top

Betekenis van Hosting

Webruimte van een server die door via een aanbieder worden verkocht aan bedrijven en particulieren. Door dit te doen hoeft er niet een eigen server worden aangeschaft.

Andere interessante artikelen