back to top

Betekenis van Lazy Load

Lazy Load zorgt ervoor dat onderdelen op websites pas worden geladen op het moment dat het nodig is. Hierdoor wordt de website sneller.

Andere interessante artikelen