back to top

Betekenis van Content

Verzamelnaam van informatie die je online met elkaar kan delen. Tekst, foto, video of geluid zoals een podcast vallen allemaal onder de noemer content.

Andere interessante artikelen