back to top

Betekenis van E-mailmarketing

Directe marketing via e-mail met commerciële of wervende doeleinden. E-mailmarketing wordt doorgaans ingezet middels een nieuwsbrief, update of herinnering.

Andere interessante artikelen